Harbutowice IX.2007

Harbutowice IX.2007

Sama słodycz...