Czyż nie jestem piękny ???(Aleksander)

Czyż nie jestem piękny ???(Aleksander)