Nie zna życia, kto nie służył w tureckiej marynarce!

Nie zna życia, kto nie służył w tureckiej marynarce!