szxczyrk gorka

szxczyrk gorka

na końcu szklaku z Klimczoka znajduje się miejsce objawien maryjnych z 1884 roku