Praw­dzi­wa miłość zniesie każdy krzyż.

Praw­dzi­wa miłość zniesie każdy krzyż.

Każda z nas ma swój krzyż - tak ma­wiała bab­cia . Zaw­sze sądziłam, że ten krzyż dos­ta­je się pod ko­niec życia, a tu się oka­zuje, że które­goś dnia, tak po pros­tu, Pan Bóg cichut­ko nam go kładzie na ple­cy i już! Te­raz go nieś!

dodane na fotoforum: