[34054023]

Re­ligia łącząc z Bo­giem, uczy dzielić się z dru­gim człowiekiem.

dodane na fotoforum: