Jest - Zawsze

Jest - Zawsze

Jak pol­ny bra­tek pośród róż.
Jas­ny obłok w cza­sie burz.
Złoty liść na zielo­nym drzewie.
Gwiaz­da na zachmurzo­nym niebie.
Kro­kus prze­bijający się przez śnieg.
Wyt­rwała, upar­ta, kochana, zdol­na do poświęcenia.

dodane na fotoforum: