Moje miasto wieczorem

Moje miasto wieczorem

Człowiek jest wte­dy naj­szczęśliw­szy, kiedy do­koła siebie widzi to, co no­si w so­bie samym... /B. Prus/

dodane na fotoforum: