Tower Bridge noca! :)

Tower Bridge noca! :)

w zasadzie o poranku dla wtajemniczonych :D