Para Młoda na sesji

Para Młoda na sesji

sesja z Sierpnia 2007
fotograf Edyta - rafalska