Incjator

Incjator

ks. Prałat, Proboszcz parafi i Kustosz sanktuarium.