Ołtarz i stacja

Ołtarz i stacja

w dniu odpustu przygotowany do ceremonii