Tour de Pologne - objazdy

Tour de Pologne - objazdy

Konstal 105Na #525 po modernizacji w ZUR wjeżdża na przystanek Będzin Sienkiewicza. Dzisiaj linia T21 zamiast do Huty Katowice, dzisiaj pojedzie tylko do pętli przy Urzędzie Pracy. Nawet się nie postarano o właściwą dyktę... ;/