tablica  pamiątkowa z II wojny

tablica pamiątkowa z II wojny