Ploski

Ploski

Majowy deszczyk i dolina rz. Narew