[3556118]
meritate

meritate 2008-11-10

cień mówi za siebie...;P...fajnie fajnie!!!!...;D

assoluto

assoluto 2008-11-13

Ładny cień palca :P :)

assoluto

assoluto 2008-12-23

``````````{
````````{{*
````````{*~_______
```````{````<:<:<:>:>
``````{~`*`((((((^^^)
`````{`*`~((((((( `●`●
````{`*`~`)))))))). _ ' )
````{*```*`(((((((' ~
`````{~`*``*)))))`.`
``````{.*~``*((((``))_.♥-.
````````{``~* ))) `_.-'``
``````````{.__ ((`-*.*
````````````.*```~``*.
``````````.*.``*```~`*.
`````````.*````.````.`*.
````````.*``~`````*````*.
```````.*``````*`````~``*.
`````.*````~``````.`````*.
```.*```*```.``~```*``~ *.
..*``~```````````~`````*.
~~* ~~* ~~* ~~* ~~*.*

Gdy pierwszą gwiazdkę
ujrzysz na niebie,
Wspomnij tych,
co kochają Ciebie,
Gdy pierwsza zagaśnie,
a druga zabłyśnie,
niech Cię aniołek
ode mnie uściśnie !!!
I złoży serdeczne
życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia !!!

danielbu

danielbu 2011-08-29

........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ......LOVE_IT...........................LOVE_IT…....LOVE_IT_LOVE......IT_LOVE..........................LOVE_IT........... .......LOVE_IT.........................LOVE_IT…...LOVE_IT…LOVE_IT....LOVE_IT........................LOVE_IT............ ........LOVE_IT........LOVE........IT_LOVE…...LOVE_IT....LOVE_IT....LOVE_IT.......LOVE……....LOVE_IT............ .........LOVE_IT.....LOVE_IT.....LOVE_IT…...LOVE_IT.....LOVE_IT....LOVE_IT.....LOVE_IT.....LOVE_IT............. ..........LOVE_IT.…LOVE_IT-….LOVE_IT......LOVE_IT......LOVE_IT....LOVE_IT....LOVE_IT-....LOVE_IT............. ...........LOVE_IT_LOV...E_IT_LOVE_IT.......LOVE_IT.....LOVE_IT.....LOVE_IT_LOVE..IT_LOVE_IT_L.........

binaliv

binaliv 2014-07-08

Hello, I\'m Bina, a nice and lovely young girl I came across your page and really picked interest in you .i like to be your friend and i will like to know more about you .please write me directly to my email address(binababiker29@live.com) so i can send you my photos and also introduce myself properly to you

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Witaj, I \ 'm Bina, piękny i uroczy młoda dziewczyna natknąłem swojej stronie i naprawdę podniósł stopy procentowej w was. Chciałbym być twoim przyjacielem, a ja chciałbym wiedzieć więcej o Tobie. Napisz do mnie bezpośrednio na mój adres e-mail (binababiker29@live.com) więc mogę wysłać moje zdjęcia, a także przedstawić się właściwie do Ciebie

dodaj komentarz

kolejne >