wyjazd z turku do lahti

wyjazd z turku do lahti

ze znajomymi polakami z turku, wyjechałem na skoki w lahti,gdzie miał skakać nasz rodak Adam Małysz