jest zimo, ale każdy śmiechem się rozgrzewa

jest zimo, ale każdy śmiechem się rozgrzewa