rywale małysza byli smutni

rywale małysza byli smutni