każdy chce mieć pamiątkę

każdy chce mieć pamiątkę