Granica Francji i Hiszpani-a właściwie jej brak:)

Granica Francji i Hiszpani-a właściwie jej brak:)