Liczka się leje z czyjegoś nieszczęścia

Liczka się leje z czyjegoś nieszczęścia