Za chwile Michas będzie leżał na ziemi

Za chwile Michas będzie leżał na ziemi