***

***

Z najmłodszym wnuczkiem w Łazach,
Słonecznie pozdrawiam:
http://www.youtube.com/watch?v=ZBToEeFrrOk

(komentarze wyłączone)