Cerkiew Archikatedralna św. Aleksandra Newskiego

Cerkiew Archikatedralna św. Aleksandra Newskiego

Cerkiew z 1884 roku, przy ul. Kilińskiego 56 w Łodz.
Impulsem do budowy cerkwi stał się nieudany zamach na życie cara Aleksandra II 2 kwietnia 1879 roku. Już 16 kwietnia prezydent Łodzi Walerian Michał Makowiecki donosił władzom gubernialnym: "Mam zaszczyt donieść Waszej Wysokości, iż mieszkańcy miasta Łodzi, pragnąc upamiętnić dzień cudownego ocalenia drogocennego życia monarchy 2 kwietnia b.r., postanowili wystawić swoimi środkami prawosławną cerkiew św. Aleksandra Newskiego".

Komitet budowy cerkwi zawiązał się 6 kwietnia, w jego skład wchodzi najwięksi łódzcy fabrykanci: Karol Scheibler, Juliusz Heinzel, Ludwik Meyer i Izrael Poznański.

Pod koniec roku do Sankt Petersburga udał się Hilary Majewski, aby zobaczyć tamtejszą architekturę. Na początku 1880 roku zatwierdzono projekt i wybrano działkę pod budowę przy ul. Widzewskiej (dzisiejsza Kilińskiego). 8 maja 1884 odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, a już w czerwcu budowla była gotowa - 11 czerwca odbyła się uroczystość poświęcenia świątyni.

Budynek przeznaczony został na około 850 osób. Zbudowany w stylu rosyjsko-bizantyjskim na planie ośmiokąta z pięcioma absydami. Przysadzista wieża zakończona dachem i pięcioma wieżyczkami (od strony zachodniej), od środka polichromowana i zdobiona bogatą sztukaterią. W detalach widać wiele z bizantyjskiego przepychu: ornamenty, kapitele, pilastry. W cerkwi umieszczono witrażowe okna. Ikonostas posiada troje drzwi i jest rzeźbiony w drewnie dębowym.

naska

naska 2007-10-04

a to koło Fabrycznej :)

dodaj komentarz

kolejne >