OKNO zagadka

OKNO zagadka

Po dwOch stronach ulicy zamurowano okna od wewnątrz