Fundamenty, których ponoć miało nie być :D

Fundamenty, których ponoć miało nie być :D

http://pasywni.com/oferta

Fundamenty z Izodom2000.