Poznań

Poznań

próby złapania telefonem błyskawicy - udało się tylko to podświetlone niebo...