[36384168]

_____“Zachody słońca są dowodem na to...że cokolwiek się zdarzy...
każdy dzień może zakończyć się pięknie”
Kristen Butler