wiosenka już puka do okienka

wiosenka już puka do okienka

Przyjdź wiosenko,
Przyjdź, kochana,
Już od rana
Kiwam ręką.

Przyjdź radosna
Wiosno nasza,
Rzesza ptasia
Dziś rozgłośnie
Przyleciała,
Do gniazdeczek
Zaglądała.