Obieranie ziemn iaków

Obieranie ziemn iaków

Kaśka przy kopcu usiadła
I ziemniaki wybierała,
Krajała większe, z oczkami,
Zgniłe na bok odrzucała.