Żarna

Żarna

Jest przednówek, w chacie głodno,
Matka suszy resztkę ziarna,
Żeby je na mąkę grubą
Zmełły nasz stare żarna.
Z drzewa kadłub, koło wielkie
Wyciosane jest z kamienia,
Sypię ziarno, kręcę drążkiem
I na mąkę się wymienia.