Łącznik z powstania warszawskiego

Łącznik z powstania warszawskiego