Ucieczka przed grozą wojny

Ucieczka przed grozą wojny

kobieta z dziećmi - wysiedlone