Reszel widziany z wieży zamku biskupów warmińskich .

Reszel widziany z wieży zamku biskupów warmińskich .

Mały kościółek obecnie przekazany na cerkiew dla
przybyłych tu z akcji Wisła, Ukraińców, Grekokatolików .