Reszel widziany z wieży zamku biskupów warmińskich .

Reszel widziany z wieży zamku biskupów warmińskich .

Rynek z ratuszem .