po chwili wachania przełamały się :D

po chwili wachania przełamały się :D