Kmieć

Kmieć

Dwie wieśniary tak się chodzi po szkole dzisiaj xD

Julcia and Ja :)