ST44-1255

ST44-1255

Luzak z Suwałk na przelocie przez stację w Augustowie.

28.06.2022