Br 101 030-5 DB Fernverkehr

Br 101 030-5 DB Fernverkehr

Zdjęcie z dnia 01.03.2023
Na szlaku pomiędzy stacją Soest a przystankiem osobowym Borgeln na linii KBS nr.430
w Nadreni Północnej-Westfali ( Niemcy )