Xanten - park archeologiczny

Xanten - park archeologiczny

W 15 r. p.n.e. został tu założony obóz rzymski, od około 105 r.n.e. do IV wieku powstało miasto rzymskie Colonia Ulpia Traiana obecnie Xanten