KRYNICA ZDRÓJ I OKOLICE - 28.08.2021 - 18.09.2021

KRYNICA ZDRÓJ I OKOLICE - 28.08.2021 - 18.09.2021

CERKWIE W KRYNICY I OKOLICY
u góry od lewej :
1. KRYNICA ZDRÓJ - Cerkiew pod wezwaniem św. Włodzimierza Wielkiego – prawosławna cerkiew parafialna wzniesiona w latach 1983–1996.
2. ANDRZEJÓWKA - Cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy - dawna drewniana cerkiew greckokatolicka wzniesiona w latach 1860-1864.
na dole od lewej:
3. MILIK - Cerkiew św. św. Kosmy i Damiana -dawna drewniana cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1813 r.
4. BANICA - Cerkiew śś. Kosmy i Damiana - dawna cerkiew greckokatolicka - zbudowana pod koniec XVIII w. na miejscu trzech wcześniejszych cerkwi, z których pierwsza pochodziła z końca XVI w.
5. IZBY - Cerkiew św. Łukasza - dawna cerkiew greckokatolicka z 1888 r.

dodane na fotoforum:

(komentarze wyłączone)