Dzisiejszy poranek ...dla mnie skrzydło Anioła ....2 fotki

Dzisiejszy poranek ...dla mnie skrzydło Anioła ....2 fotki

Nieod­wra­cal­ność. Ko­niec i początek. Przełom.
Mi­mo wy­bor­nych planów na przyszłość
wciąż czu­jemy sen­ty­ment do te­go co za ple­cami,
cza­sem tęsknotę za tym co już nie wróci.
Na próżno od­wra­canie się i chęć
pow­ro­tu.
To jak wal­ka z wiatrakami.

lili_89
Niestety zdjęcia z balkonu

(komentarze wyłączone)