Jedna ze stacji drogi krzyżowej.

Jedna ze stacji drogi krzyżowej.