...trudno pragnąć pośród zimy kwiatów, które giną z przyj...

...trudno pragnąć pośród zimy kwiatów, które giną z przyj...