..róbcie wszystko to co ja...

..róbcie wszystko to co ja...