skaczą, fruną i pełzają do galerii zapraszają

skaczą, fruną i pełzają do galerii zapraszają

Jejmość Królowa Szerszeni we własnej osobie