Garnek.pl - kontakt

email:

Dokonamy wszelkich starań, aby odpowiedzi na maile zostały wysłane w ciągu 24h. Jednocześnie informujemy, że wiadomości zwrotne dotyczące spraw, które wymagają głębszej analizy, mogą zostać rozwiązane maksymalnie w przeciągu tygodnia.

Właściciel Garnek.pl
Fotka.pl Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 8
03-422 Warszawa

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy)
KRS: 0000244453
REGON: 140315867
NIP: 113-257-96-12
Kapitał zakładowy spółki wynosi 60 000 złotych.