[33471799]

http://www.youtube.com/watch?v=OtR8UWwIDjg
Gu­bię się... w słowach, które nie wiem czy do końca mają znacze­nie... w ges­tach, które mnie przytłaczają..."Ty boisz się miłości" do­wie­działam się os­tatnio od bar­dzo blis­kiej mi oso­by...
Boisz się cho­ciaż jej bar­dzo prag­niesz...
I wiesz co, była to praw­da, tak bo­les­na praw­da.W tym ro­ku czuję się jak wo­jow­nik na bit­wie ... dos­taję ra­zy, ale się po nich pod­noszę...Wysłuchuję o szczęściu, a sa­ma go nie zaz­naję..
Do­radzam ludziom w te­matach, które są mi całko­wicie ob­ce, a oni słuchają i wierzą...
I chy­ba jes­tem w tym dob­ra, bo ludzie chętnie do mnie przychodzą...
Jed­nak nie uk­ry­wam, że też bym chciała zos­tać wysłucha­na...
.

kolejne >

nutkka

nutkka

archiwum

ulubieni

+ dodaj do
ulubionych

[?]

(komentarze wyłączone)