Reszel widziany z wieży zamku biskupów warmińskich .

Reszel widziany z wieży zamku biskupów warmińskich .

W oddali widziana szkoła. Obesnie dla klas
0-3.